Informacja na temat rozwiązań prawnych dotyczących szkód łowieckich w wybranych krajach Unii Europejskiej:

Informacja na temat rozwiązań prawnych dotyczących szkód łowieckich w
wybranych krajach Unii Europejskiej:
W Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech i Szwecji
Dokładne informacje: http://www.lowiecki.pl/aktualnosci/info_prawne_szkody_ue.pdf