Sylwetki ( z koła)

BRONISŁAW LIGAS

 

Dużą cząstkę swego życia poświęcił naszym łowiskom kol. Bronisław Ligas. Lekarz weterynarz, łowczy w latach 1986-1991 i prezes koła 1991-2003 roku, który zagospodarowując łowiska, budując  urządzenia łowieckie oraz oczywiście polując, przeniósł na mazowieckie równiny dużą dawkę kultury góralskiej.

Swoje wspomnienia zawarł w tomiku wydanym w 2003roku , pt. „Przygody myśliwskie”. Czytając Jego piękne wiersze w tomikach poezji: „Wiersze i wierszyki”-2003r. „Światełko w otchłani”-2005r. „Iłów – Hej” – 2006r.przenosimy się w nieskażony świat przyrody, lasów, łąk i pól mazowieckich. Ogromną dawkę opisów naturalnej przyrody góralskiej zawarł w tomikach wydanych w 2003r. „Bajki i legendy” oraz „Legendy i baje”. Kolega Ligas Bronisław jest od 2006r. członkiem Związku Literatów Polskich.